Splošni pogoji

Sportelement d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju “organizator”) organizira Košarkarski kamp Gorana Dragića med 23. in 29. 06. 2019 za vse osnovnošolske otroke od 9. do 15. leta starosti (od zaključenega tretjega do devetega razreda).

Program, cena in način prijave na košarkarski kampi so objavljeni na spletni strani  gorandragic.si. Prijave bodo mogoče le preko elektronske prijave, ki se bo na spletni strani gorandragic.si  odprla 10.4. 2019 ob 18:00 uri in bodo odprte vse do 19.4. prav tako do 18:00 ure oz. do zapolnitve mest.

Starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju “starši”) otroke pripeljejo na lokacijo košarkarskega kampa in ob zaključku pridejo tudi ponje na isto lokacijo. Skupni prevoz ni organiziran.

Za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v košarkarski kamp se je potrebno vnaprej pogovoriti in dogovoriti z organizatorjem.

Udeleženec košarkarskega kampa mora imeti urejeno zdravstveno zavarovanje.

Cena udeležbe na košarkarskem kampu vključuje vse, kar je našteto v program in objavljeno na spletne mestu  gorandragic.si.

Udeleženci bodo o potrditvi svoje udeležbe na košarkarskem kampu obveščeni najkasneje do 20.4.2019. Organizator si pridržuje pravico podaljšati rok zbiranja prijav. Prijave se načeloma zbirajo po sistemu “prve prijave” do zapolnitve mest, ki bodo odprta v prvem krogu sprejema prijav in sicer 70% vseh prostih mest. Preostalih 30% prostih mest bomo zapolnili z žrebom, ki bo opravljen med VSEMI prijavljenimi, ki niso bili izbrani v prvem krogu.

Žreb bo izveden naslednji dan od zaprtja prijav.

Organizator si pridržuje popolno diskrecijsko pravico izbire med prijavljenimi na način, da bodo smiselno zapolnjene vse tri starostne kategorije (po številu in spolu udeležencev). Organizator bo namreč udeležence razporedil v tri starostne kategorije in si pridržuje popolno diskrecijsko pravico glede velikosti skupine oz. števila udeležencev v posamezni skupini. Prav tako si organizator pridržuje diskrecijsko pravico glede odločitve, koliko udeležencev bo na košarkarski kamp prišlo skozi dobrodelni program in koliko skozi sponzorski program.

Skupaj z obvestilom o sprejemu na košarkarski kamp se staršu, ki je izpolnil prijavnico, po elektronski pošti pošlje nalog za plačilo (obrazec UPN), ki ga je potrebno plačati v roku 8 dni in organizatorju posredovati dokazilo o plačilu (po e-pošti). V primeru prijave na košarkarski kamp manj kot 7 dni pred začetkom kampa je potrebno račun plačati v roku treh (3) dni po prijavi otroka.

Morebitno odjavo je potrebno sporočiti vsaj 7 dni pred začetkom košarkarskega kampa– pisno preko e-pošte na naslov  kamp@gorandragic.si  ali s priporočenim dopisom na naslov Sportelement d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana. V primeru prepozne odpovedi (kasneje kot 7 dni pred začetkom košarkarskega kampa) bo organizator zaračunal administrativne stroške odpovedi v višini 50 € stroškov odpovedi, če je odpoved dan v zadnjem tednu pred začetkom košarkarskega kampa, bo organizator zaračunal administrativni strošek v višini 80 €. V primeru dokazljivih izrednih razlogov se stroške odpovedi lahko oprosti (udeleženec oz. starš mora odpovedi predložiti ustrezna dokazila, sicer se odpoved šteje za neutemeljeno).

V primeru, da bi udeleženec kadarkoli prekinil svojo nastanitev na košarkarskem kampu je organizator upravičen do polnega plačila, razen v primeru, ko bi organizator uspel zagotoviti zamenjavo, in sicer na način, da bi se košarkarskega kampa udeležil prvi otrok s čakalne liste.

Če je skupina znotraj posamičnih starostnih razredov zapolnjena, lahko starši prijavijo otroka na čakalno listo. V primeru odpovedi kakšnega od udeležencev znotraj posamične starostne skupine, se udeležence na čakalni listi obvesti o prostem mestu. Ko starši potrdijo udeležbo, se prijavo obravnava kot redno prijavo. Starši ob prihodu na košarkarski kamp podpišejo izjavo o udeležbi v programu ter dovoljenje za fotografiranje, video in avdio snemanje, dovoljenje za udeležbo na vseh ostalih športnih aktivnostih (pohodništvo, kopanje, kolesarjenje, nogomet, plezanje ipd) ter za prevoz z vozilom organizatorja v primeru nujne medicinske pomoči. V kolikor se udeleženec zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov ne sme ali ne more udeležiti katere izmed drugih dejavnosti (poleg košarke), morajo starši o tem obvestiti organizatorja (najkasneje ob podpisu izjave o udeležbi).

Starši s prijavo otroka na košarkarski kamp izrecno soglašajo s tem, da udeležba na košarkarskem kampu predstavlja športno aktivnost, v okviru katere lahko pride do poškodb, za katere organizator ne odgovarja. Starši morajo ob prijavi obvestiti organizatorja o morebitni dietni prehrani, o vseh morebitnih alergijah in ostalih bolezenskih oziroma zdravstvenih stanjih otrok, ki jih
prijavljajo na košarkarski kamp. Ob podpisu izjave pa morajo organizatorja seznaniti z načinom uporabe morebitnih zdravil oziroma zdravstvenih pripomočkov ter izrecno zagotoviti, da so udeleženci povsem samostojni pri doziranju, uživanju oziroma uporabi zdravil ali zdravstvenih pripomočkov.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe hišnega reda in do popolne omejitve obiskov s strani staršev in sorodnikov.

Organizator ne odgovarja za osebne predmete udeležencev kampa.

Datum dokumenta: 10. april 2019